NAŠE SLUŽBY

V tomto zariadení poskytujeme sociálne služby fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby alebo fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby potrebuje z iných vážnych dôvodov. Pre tento účel je v tomto zariadení vyhradených 40 miest. Ďalej sa tu poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, jej stupeň odkázanosti je najmenej č. 4 podľa prílohy zákona 448/2008 Z.z. Klientom špecializovaného zariadenia je poskytovaná individuálna a skupinová terapia za účasti sociálnej pracovníčky a ergoterapeutky.

 

Ubytovanie:

Zariadenie pre seniorov s kapacitou 40 miest ponúka izby:

 • jednolôžkové / 6 /
 • dvojlôžkové / 8 /
 • trojlôžkové / 6 /

V rámci programu ponúkame:

 • rehabilitačno pohybové cvičenia s pomôckami
 • pracovná rehabilitácia a terapia
 • tréningy pamäte
 • duševné a rétorické cvičenia,
 • vlastnú kaplnku a návštevu kňaza
 • knižnica, televízia v spoločenskej miestnosti
 • možnosť zabezpečenia služieb rehabilitácie na základe objednania služby
 • masáže, manikúry, pedikúry, holiča a kaderníka na základe objednania danej služby
 • organizovanie výletov pre skupiny
 • flexibilné návštevné hodiny
 • psychologické konzultácie s klinickým psychológom zariadenia
 • iné služby v závislosti od potrieb a požiadaviek klientov